Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Λέκτορες

ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

   

Μαρία-Σόνια Μελετίου - Χρήστου Γραφείο: 30 (VΙ+4)
Λέκτορας Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: mmeleti[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4503 - Fax: 210 727 4702
   
   

Ζαχαρούλα Γκόνου - Ζάγκου Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
Λέκτορας Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων Γραφείο: 5 (VIIIα+4)
  E-mail: zgonou[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4324 - Fax: 210 727 4885