Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μητρώο Εκλεκτόρων

ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

             
             
       
             
  Έγκριση Μητρώου Εκλεκτόρων από Σύγκλητο (22/10/2019)   Μητρώο Τμήματος 26/09/2019    Σχετική Νομοθεσία