Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μητρώο Εκλεκτόρων

ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

             
             
       
             
  Έγκριση Μητρώου Εκλεκτόρων από Σύγκλητο (19/06/2020)   Μητρώο Τμήματος 19/06/2020    Σχετική Νομοθεσία