Αρχική » Ανακοινώσεις Εγγραφών Τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

26.09.2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Καλούνται οι επιτυχόντες – εισαγόμενοι στο Τμήμα Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), καθώς και οι  επιτυχόντες της κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δεν προσήλθαν στην εκδήλωση υποδοχής την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018,  να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία τις επόμενες ημέρες, Δευτέρα -  Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 11.00 -14.00, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα.

Το Υπουργείο έχει ζητήσει τα στοιχεία οριστικοποίησης των εγγραφών, έως 12 Οκτωβρίου 2018.

Η εγγραφή οριστικοποιείται στη Γραμματεία με τον αριθμό μητρώου του φοιτητή, με τον οποίο οι φοιτητές δημιουργούν ηλεκτρονικό λογαριασμό στο ΕΚΠΑ και αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου, ως φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας.

Οι φοιτητές (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) θα συμπληρώσουν έντυπο με τα προσωπικά τους στοιχεία για το Φάκελο του φοιτητή, το Ατομικό - Στατιστικό Δελτίο φοιτητή (προαιρετικά στην περίπτωση που δεν το έχουν συμπληρώσει ηλεκτρονικά (https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp) και θα παραλάβουν τον Οδηγό Σπουδών, βεβαίωση εγγραφής, καθώς επίσης και τις οδηγίες για τον Σύμβουλο Καθηγητή,  τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τις φοιτητικές παροχές.  Απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής των φοιτητών:

- επιδεικνύουν στη Γραμματεία αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

- προσκομίζουν αντίγραφα της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής (από την εφαρμογή του Υπουργείου) και της αστυνομικής τους ταυτότητας/διαβατηρίου

- μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου, στην οποία αναγράφεται όνομα (3 επιπλέον φωτογραφίες θα χρειαστούν για τα εργαστήρια την επόμενη εβδομάδα)

- καταθέτουν βεβαίωση διαγραφής, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που είχαν αιτηθεί και είχαν παραλάβει οι ίδιοι τη διαγραφή τους από άλλο Τμήμα ή Σχολή (δεν χρειάζεται στην περίπτωση ηλεκτρονικής διαγραφής).

Οι επιτυχόντες της κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία.