Αρχική » Ανακοινώσεις Εγγραφών » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

27.10.2020

Δημοσίευση Υ.Α. για τη ρύθμιση των θεμάτων Μετεγγραφών και Μετακινήσεων Φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ, αναρτάται η συνημμένη Υπουργική Απόφαση που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων: α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Επίσης, αναρτώνται: α) ο σχετικός νόμος των Μετεγγραφών (Ν.4692/2020 - βλ.άρθρα 72-81 και 129), καθώς και η υπ'αριθμ. 87763/Ζ1/07-07-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2766 Β'/2020) που αφορά τις Αντιστοιχίες Σχολών/Τμημάτων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.