Αρχική » Ανακοινώσεις Εγγραφών » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

03.12.2020

Διαδικασία της εγγραφής των Αθλητών, ακαδημ. έτους 2020-2021

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναφορικά με την εγγραφή των επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών, υπενθυμίζονται οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις: ΦΕΚ 4486Β/2020 και 5157Β/2020 που αφορούν τη διαδικασία της εγγραφής των Αθλητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,  και διευκρινίζεται ότι αναμένονται οι συγκεντρωτικοί πίνακες του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανά Τμήμα ή Σχολή, για την αντιπαραβολή των στοιχείων με τους πίνακες των επιτυχόντων και  την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, σύμφωνα με τις ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις.