Αρχική » Ανακοινώσεις Εγγραφών » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.09.2022

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Ενημερώνουμε τις/τους πρωτοετείς φοιτήτριες/φοιτητές ότι η εκδήλωση υποδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022,  ώρα 12.00, στο αμφιθέατρο 11Α του Τμήματος Βιολογίας, στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

Μετά την εκδήλωση, η Γραμματεία θα χορηγήσει στις/στους πρωτοετείς φοιτήτριες/φοιτητές βεβαιώσεις εγγραφής με τον αριθμό μητρώου και τον Οδηγό Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Για την εγγραφή τους, οι πρωτοετείς θα πρέπει να προσκομίσουν:

αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής (από την εφαρμογή του Υπουργείου)

αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου

την επισυναπτόμενη αίτηση εγγραφής στο Τμήμα Βιολογίας

βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα φοίτησηςΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν είχε δηλωθεί ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου (δεν χρειάζεται στην περίπτωση ηλεκτρονικής διαγραφής).

Επίσης, παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτήτριες/φοιτητές των κατηγοριών εκτός πανελληνίων (αλλοδαποί – αλλογενείς, έλληνες εξωτερικού, ομογενείς, υπότροφοι, αθλητές, σοβαρές παθήσεις) είτε να προσκομίσουν οι ίδιοι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εισαγωγή τους, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου, είτε να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία στο secr[at]biol.uoa[dot]gr είτε με ταχυδρομική αποστολή:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
15772 Αθήνα

Οι πρωτοετείς φοιτήτριες/φοιτητές των κατηγοριών εκτός πανελληνίων λαμβάνουν βεβαίωση εγγραφής, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν αποστείλει. 

Οι πρωτοετείς φοιτήτριες/φοιτητές που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στην εκδήλωση, μπορούν να προσκομίσουν ή να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στη Γραμματεία.

Επισυνάπτονται: α) η αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, β) οι οδηγίες δημιουργίας ηλεκτρονικού λογαριασμούμετά την απόκτηση ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ, καθώς και γ) οι οδηγίες ενεργοποίησής του και δ) ενημέρωση για τον θεσμό του Σύμβουλου Καθηγητή.