Αρχική » Ανακοινώσεις ERASMUS » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

27.04.2021

CIVIS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές 2021-2022 - Συγκεντρωτικός πίνακας επιλογής - μοριοδότησης φοιτητών

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Erasmus του Τμήματος Βιολογίας και κατόπιν ελέγχου των αποτελεσμάτων μοριοδότησης από το ΤΕΔΣ, επισυνάπτεται ο πίνακας επιλογής  - μοριοδότησης φοιτητών για το CIVIS - ERASMUS+/Σπουδές 2021-2022, με τη διευκρίνιση ότι δόθηκαν επτά (7) επιπλέον θέσεις στο Τμήμα Βιολογίας, στο πλαίσιο του CIVIS - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)