Αρχική » Ανακοινώσεις ERASMUS » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.04.2021

CIVIS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές 2021-2022 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Ανακοινώνται οι αριθμοί μητρώου των φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας που υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα CIVIS, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:


 1.  

1113201700005


 1.  

1113201700042


 1.  

1113201700048


 1.  

1113201700055


 1.  

1113201800030


 1.  

1113201800046


 1.  

1113201800066


 1.  

1113201800071


 1.  

1113201800081


 1.  

1113201800087


 1.  

1113201800088


 1.  

1113201800135


 1.  

1113201900003


 1.  

1113201900031


 1.  

1113201900046


 1.  

1113201900057


 1.  

1113201900061


 1.  

1113201900065


 1.  

1113201900080


 1.  

1113201900098


 1.  

1113201900102


 1.  

1113201900103


 1.  

1113201900105


 1.  

7113112000004

 

Οι φοιτητές υπέβαλαν  εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά έως 16 Απριλίου 2021  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω κεντρικού πρωτοκόλλου ΕΚΠΑ στο https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/genikistudents/perigrafi/

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προκήρυξη του ΕΚΠΑ, οι θέσεις CIVIS για  φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας είναι 8, για το έτος 2021-2022.

Aπό Δευτέρα 19-4-2021 θα αποσταλεί από την Επιτροπή Erasmus του Τμήματος, ο πίνακας με τις/τους επιλεγμένες/επιλεγμένους φοιτήτριες/φοιτητές στην αρμόδια Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου μας για την τελική έγκριση και ανάρτηση των αποτελεσμάτων.