Αρχική » Ανακοινώσεις ERASMUS » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

29.03.2024

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΣΠΟΥΔΕΣ 2024-2025 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Οι επιλεγμένοι φοιτητές θα ενημερωθούν για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν για τη συμμετοχή/εγγραφή στο πρόγραμμα, από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) του ΕΚΠΑ, μέσω αποστολής email τις επόμενες ημέρες. Παρακαλούνται λοιπόν να ελέγχουν συχνά το email τους, τόσο τον φάκελο εισερχομένων όσο και τα spam/junk. 

Ειδικά οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για πανεπιστήμια με πρώτη γλώσσα διδασκαλίας τη γλώσσα της χώρας του πανεπιστημίου και δεύτερη γλώσσα τα αγγλικά, και οι οποίοι δεν γνωρίζουν την πρώτη γλώσσα διδασκαλίας της χώρας, θα πρέπει να ερευνήσουν από τώρα τα μαθήματα που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο υποδοχής, και σε ποια γλώσσα, έτσι ώστε να μάθουν εγκαίρως αν θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν μαθήματα που να αντιστοιχούν σε περίπου 30 ECTS credits/εξάμηνο. Σε περίπτωση που στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα μαθήματα, θα πρέπει σε συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους του ΕΚΠΑ, να εξεταστεί άμεσα το ενδεχόμενο επιλογής τους για άλλο πανεπιστήμιο υποδοχής.

Εν τω μεταξύ, μπορούν να συμβουλεύονται τις πληροφορίες για το πρόγραμμα στη σελίδα του ΤΕΔΣ: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html.

Υπενθυμίζουμε στους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους του Τμήματος  ότι πρέπει να προχωρήσουν στην αποστολή των nominations στα πανεπιστήμια υποδοχής για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το χειμερινό εξάμηνο. Η αποστολή των nominations είναι μια διαδικασία που επείγει και είναι πολύ σημαντική για τις περαιτέρω διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ