Αρχική » Ανακοινώσεις ERASMUS » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

28.05.2020

Εκ νέου ανάρτηση - Πρόσφατος επικαιροποιημένος Πίνακας εξερχομένων φοιτητών Erasmus+ 2020-2021

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Erasmus του Τμήματος, επισυνάπτεται ο πλέον πρόσφατος επικαιροποιημένος πίνακας των εξερχόμενων φοιτητριών/φοιτητών για το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές 2020-2021.