Αρχική » Ανακοινώσεις ERASMUS » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

04.04.2023

Erasmus+ Πρακτική Άσκηση - Προκήρυξη

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Σ. Ευδοκιμίδου

 

Εκ μέρους του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ αναρτώνται:

1. Η Προκήρυξη "ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024" και

2. Το Πιστοποιητικό Σπουδών, απαραίτητο έγγραφο για την αίτηση των φοιτητών/τριών.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στο πιστοποιητικό της τρέχουσας αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει να αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας (χωρίς ποσοστό βαρύτητας μαθημάτων). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αναγραφή του μέσου όρου της βαθμολογίας, μπορεί να εκδίδεται σχετική βεβαίωση.