Αρχική » Ανακοινώσεις ERASMUS » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

13.04.2021

Erasmus + / Σπουδές 2021-2022 - Συγκεντρωτικός πίνακας επιλογής - μοριοδότησης φοιτητών

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Επισυνάπτεται ο πίνακας που αφορά το θέμα.