Αρχική » Ανακοινώσεις ERASMUS » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

21.05.2020

ERASMUS ΣΠΟΥΔΕΣ: ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2020 - 2021 - ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Η Επιτροπή Erasmus του Τμήματος εξέτασε τις αιτήσεις των φοιτητριών/τητών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus 2020-2021 και κατέληξε στην τοποθέτησή τους, όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα, κατόπιν όλων των νομίμων ενεργειών.