Αρχική » Ανακοινώσεις ERASMUS » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

03.08.2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS/CIVIS (χειμερινό εξ. 2022-2023)

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ αναρτώνται οι οδηγίες που έλαβαν οι εισερχόμενοι φοιτητές CIVIS για τις διαδικασίες συμμετοχής τους στο χειμερινό εξάμηνο 2022-2023: 


Προεγγραφή φοιτητών

Το χρονικό διάστημα από 5/9/2022 έως 12/9/2022 θα στείλει κάθε φοιτητής στη Γραμματεία τα απαιτούμενα έγγραφα (αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και 1 φωτογραφία)

 

Συμπληρωματικές ενέργειες από τη Γραμματεία

Εάν χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία για την εγγραφή του φοιτητή η Γραμματεία επικοινωνεί απευθείας με τους φοιτητές ώστε να τα διαβιβάσουν.

Εάν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα στοιχεία από τους φοιτητές του Τμήματος ενημερώνεται το γραφείο Erasmus.

Αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία γίνεται η εγγραφή του φοιτητή στο Τμήμα ώστε να αποκτήσει τον αριθμό μητρώου.

 

Ολοκλήρωση εγγραφής φοιτητών

Με την άφιξη του φοιτητή στην Αθήνα και την αποστολή στο γραφείο Erasmus του boarding pass, αποστέλεται στη Γραμματεία η Βεβαίωση Εισδοχής (με κοινοποίηση στο φοιτητή) ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του φοιτητή. Η βεβαίωση είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά.

 

Συμπληρωματικές ενέργειες από τη Γραμματεία

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του φοιτητή θα πρέπει να του κοινοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ο αριθμός μητρώου και ο κωδικός εγγραφής στο Τμήμα καθώς και να του δοθούν οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στα μαθήματα και της συγκέντρωσης βαθμολογιών, τη διαδικασία που θα ακολουθείται για την ενημέρωσή του, όταν πχ. ακυρώνεται/αναβάλλεται κάποιο μάθημα κ.λ.π. καθώς και όποια άλλη επιμέρους διαδικασία ακολουθείται στο Τμήμα.


Εγγραφή φοιτητή στο "Webadm"

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εγγραφής στο webadm είναι απλή μεν αλλά στα ελληνικά και αυτό την κάνει αρκετά περίπλοκη για να την κατανοήσει και ακολουθήσει ένας εισερχόμενος φοιτητής. Συνεπώς, μέχρι να μεταφραστεί και στα αγγλικά από το Υπουργείο - όπως έγινε με την διαδικασία αίτησης για την ακαδημαϊκή κάρτα - είναι αναγκαίο να συνεχίσει να προσφέρεται βοήθεια στους αλλοδαπούς φοιτητές και να γίνεται η εγγραφή τους από την Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής.

 

Ακαδημαϊκή κάρτα

Ενημερώθηκαν οι φοιτητές για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν για την οnline αίτηση. Η διαδικασία είναι πλέον και στα αγγλικά.

 

Σημαντική διευκρίνιση

Ο φοιτητής θα πρέπει να εγγραφεί στον κύκλο σπουδών που αναφέρεται στη Βεβαίωση Εισδοχής. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακολουθείται η συγκεκριμένη διαδικασία καθώς οι αιτήσεις είναι διαφορετικές για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως από τη Γραμματεία τόσο ο φοιτητής όσο και το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

 

Κάρτα δωρεάν σίτισης

Έχει γίνει μια προεργασία από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων σε συνεργασία με την Υπηρεσία Σίτισης ώστε να κινούνται πιο γρήγορα οι διαδικασίες έκδοσης της κάρτας. Συνεπώς, μόλις οι φοιτητές ολοκληρώσουν τη διαδικασία για την ακαδημαϊκή ταυτότητα θα μπορούν να προχωρήσουν στην οnline αίτηση για την κάρτα σίτισης.

 

Σημαντική διευκρίνιση

Η διαδικασία για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι και στα αγγλικά. Η διαδικασία για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι στα ελληνικά, οπότε στη διαδικασία αυτή τους βοηθά ο φοιτητικός σύλλογος Erasmus ESNKAPA. Παρόμοια, και σ’αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να είναι σαφές σε ποιο κύκλο σπουδών έχει εγγραφεί ο φοιτητής στο Τμήμα υποδοχής.