Αρχική » Ανακοινώσεις ERASMUS » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

26.03.2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές 2021-2022 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Απευθύνεται πρόσκληση σε φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Βιολογίαςγια συμμετοχή στο Πρόγραμμα  ERASMUS+, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Στην παρούσα πρόσκληση, παρατίθεται ο πίνακας με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας που συνεργάζονται με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοιφοιτήτριες/φοιτητές:

1. Να διαβάσουν προσεκτικά αυτή την ανακοίνωση.

2. Να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων για τα οποία ενδιαφέρονται και να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για τους φοιτητές Erasmus+, τη γλώσσα διδασκαλίας καθώς και τα υπόλοιπα πρακτικά θέματα που αφορούν την φοίτησή τους εκεί.

3. Nα επικοινωνήσουν με τις/τους υπεύθυνες/υπεύθυνους των διμερών συμφωνιών του Τμήματος Βιολογίας.

4. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως 31 Μαρτίου 2021 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω κεντρικού πρωτοκόλλου ΕΚΠΑ στο https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/genikistudents/perigrafi/

Θα καταρτιστεί εγκαίρως από την Επιτροπή Erasmus του Τμήματος ο πίνακας με τις/τους επιλεγμένες/επιλεγμένους φοιτήτριες/φοιτητές και θα αποσταλεί στην αρμόδια Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου μας έως 09/04/2021.