Αρχική » Ανακοινώσεις ERASMUS » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

01.04.2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές 2021-2022 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Ανακοινώνται οι αριθμοί μητρώου των φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας που υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+/Σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

 

1.

1113201400019

 

2.

1113201500100

 

3.

1113201800005

 

4.

1113201800046

 

5.

1113201800081

 

6.

1113201800082

 

7.

1113201800091

 

8.

1113201800135

 

9.

1113201800137

 

10.

1113201900009

 

11.

1113201900017

 

12.

1113201900019

 

13.

1113201900021

 

14.

1113201900033

 

15.

1113201900037

 

16.

1113201900039

 

17.

1113201900040

 

18.

1113201900046

 

19.

1113201900055

 

20.

1113201900058

 

21.

1113201900061

 

22.

1113201900070

 

23.

1113201900075

 

24.

1113201900087

 

25.

1113201900091

 

26.

1113201900097

 

27.

1113201900098

Οι φοιτητές υπέβαλαν  εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά έως 31 Μαρτίου 2021 (κατόπιν παράτασης) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω κεντρικού πρωτοκόλλου ΕΚΠΑ στο https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/genikistudents/perigrafi/

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προκήρυξη του ΕΚΠΑ, οι θέσεις ERASMUS+/Σπουδές για  φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας είναι 16, για το έτος 2021-2022.

Aπό Δευτέρα 5-4-2021 θα αποσταλεί από την Επιτροπή Erasmus του Τμήματος, ο πίνακας με τις/τους επιλεγμένες/επιλεγμένους φοιτήτριες/φοιτητές στην αρμόδια Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου μας για την τελική έγκριση και ανάρτηση των αποτελεσμάτων.