Αρχική » Ανακοινώσεις ERASMUS » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

04.03.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Απευθύνεται πρόσκληση και αίτηση σε φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα  ERASMUS+, ΚΑ131 στο οποίο προβλέπεται η κινητικότητα φοιτητών για σπουδές σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ του ΕΚΠΑ και ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Στην παρούσα πρόσκληση, παρατίθεται ο πίνακας με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας που συνεργάζονται με τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Πρόσκληση & Αίτηση για επιλογή φοιτητών

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων - Αριθμός Επιχορηγούμενων Φοιτητών ανά Τμήμα

Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλογής - Μοριοδότησης φοιτητών