Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

04.08.2023

ADMISSION/REGISTRATION INFORMATION FOR INCOMING CIVIS/ERASMUS+ STUDENTS - Winter Semester 2023-24

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

IMPORTANT INFO ON CIVIS/ERASMUS+ PROCEDURES

WEBADM ACCOUNT CREATION PROCESS