Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

18.03.2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Σύμφωνα με τα μέτρα προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΑΕΙ και τις οδηγίες για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΚΠΑ, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την έκδοση πιστοποιητικών να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας: secr[at]biol.uoa[dot]gr

Στη συνέχεια, επισκεφτείτε το ΚΕΠ της περιοχής σας, υποβάλετε το αίτημά σας (συνήθως στα ΚΕΠ δεν δίνονται διευκρινίσεις για τα πιστοποιητικά π.χ. μέσο όρο βαθμολογίας, μαθήματα για το πτυχίο… , αλλά από τη Γραμματεία θα σας στείλουμε ότι περιλαμβάνει το αίτημά σας στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ της ηλεκτρονικής αίτησης) και θα λάβετε το πιστοποιητικό στο ΚΕΠ. 

Οι φοιτητές που μόλις ολοκλήρωσαν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου παρακαλούνται να συμπληρώνουν και την επισυναπτόμενη αίτηση ορκωμοσίας.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, συνοδευόμενη απαραιτήτως από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και άλλα χρήσιμα αρχεία

Επίσης, η Γραμματεία ανέλαβε και τη βεβαίωση μη οφειλής συγγραμμάτων από τη Βιβλιοθήκη της ΣΘΕ. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι καταθέτουν εργασία (ΠΕΡΓΑΜΟΣ), θα στέλνει  η Γραμματεία τα στοιχεία του φοιτητή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. μητρώου, τίτλος εργασίας, και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας) και θα βεβαιώνεται ότι έχει εγκριθεί η εργασία. 

Οι φοιτητές που ήδη έχουν αποστείλει τα αιτήματά τους στη Γραμματεία, παρακαλούνται να επισκεφτούν το ΚΕΠ της περιοχής τους για την υποβολή της αίτησης και την παραλαβή των πιστοποιητικών.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.