Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

17.02.2021

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ & ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (23.02.21)

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στη διαδικτυακή τελετή ορκωμοσίας, την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ανακήρυξης και της αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης για την εξ αποστάσεως ορκωμοσία, ότι τις επόμενες ημέρες:

- θα παραλάβουν τις καθομολογήσεις (όρκο) και το πρόγραμμα από τη Γραμματεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία απεστάλη η υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής τους

- θα παραλάβουν τη σχετική πρόσκληση από την υπηρεσία e:Presence για να συνδεθούν την ώρα της ορκωμοσίας. Οδηγίες για τη σύνδεση αποστέλλονται από τον κ. Κωνσταντίνο Βουδούρη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., διαχειριστή της υπηρεσίας για το Τμήμα Βιολογίας (cvoudouris@biol.uoa.gr). Κατά την είσοδό στην τηλεδιάσκεψη, την ημέρα και ώρα της ορκωμοσίας, θα γίνει πιστοποίηση με την ηλεκτρονική διεύθυνση και θα πρέπει να γίνει πλήρης αναγραφή  του ονόματος.

‘Ένας εκ των υποψήφιων διδακτόρων κατόπιν κλήρωσης θα εκφωνήσει τον όρκο των διδακτόρων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Α.Μ…. θα παραλάβουν ηλεκτρονικά και το κείμενο του όρκου που θα προσφωνήσουν ως αριστεύσαντες των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

Υπενθυμίζουμε ότι για την απόκτηση του τίτλου, η συμμετοχή στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία είναι υποχρεωτική. Αντίγραφο του τίτλου, θα  αποσταλεί ηλεκτρονικά μετά την αναγόρευση - ορκωμοσία στην πιστοποιημένη ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε.

Διδάκτορες αναγορεύονται οι υποψήφιοι με ακαδημαϊκή ταυτότητα:  270771077638 και 264576760527. Ακολουθούν οι σαράντα πέντε (45) Αριθμοί Μητρώου των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία:

1

41716

2

41722

3

41724

4

41803

5

41805

6

41808

7

41809

8

41810

 

9

41814

10

41817

11

41819

12

41820

13

51705

14

61704

15

61718

16

61802

 

17

61803

18

61807

19

61808

20

61809

21

61811

22

61813

23

61815

24

61816

 

25

61819

26

61820

27

61822

28

61823

29

71704

30

71713

31

71714

32

71716

 

33

71717

34

71801

35

71802

36

71806

37

71808

38

71810

39

71814

40

81709

 

41

101804

42

111802

43

111809

44

111805

45

111814