Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

07.11.2022

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

Παρακαλούνται οι φοιτητές που μετεγγράφονται στο ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη Γραμματεία, έως την Παρασκευή 11/11/2022, μέσω της πλατφόρμας e-protocol: https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/metegrafis : 09.Aίτηση Μετεγγραφής/Μετακίνησης

1. εισάγοντας τους κωδικούς του TAXIS NET των ιδίων ή αν δεν διαθέτουν ενός εκ των δύο γονέων, του οποίου το ΑΦΜ αναγράφεται στην αίτηση του υπουργείου

2. στο μεγάλο πεδίο που διακρίνεται στην οθόνη Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για μετεγγραφή καταχωρείται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ της φοιτήτριας/του φοιτητή που μετεγγράφεται στο Τμήμα Βιολογίας

3. στα επισυναπτόμενα έγγραφα επισυνάπτεται καταρχήν η εκτυπωμένη αίτηση – έγκριση μετεγγραφής από το υπουργείο

4. επισυνάπτονται επίσης ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση – έγκριση μετεγγραφής από το υπουργείο

Η Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας διαβιβάζει τα δικαιολογητικά των φοιτητών στην αρμόδια Επιτροπή εξέτασης δικαιολογητικών του Τμήματος και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή στο eprotocol, αν γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο Τμήμα Βιολογίας. Η ενημέρωση γίνεται ηλεκτρονικά στο email που αναγράφεται στην αίτηση. Επίσης, κατόπιν αιτήσεως της φοιτήτριας/του φοιτητή που μετεγγράφεται, η Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας δύναται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ.

Επισυνάπτονται οι εγκύκλιοι για τις Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023: 

1. Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

2. Απόφαση κύρωσης ονομαστικών πινάκων αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023 και οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών.