Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

05.03.2020

ATHENS INTERNATIONAL MASTER'S PROGRAMME IN NEUROSCIENCES: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Το Athens International Master's Programme in Neurosciences καλεί τους αποφοίτους Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Ανώτερων Τεχνολογικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και τους αποφοίτους αναγνωρισμένων ισοδύναμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για εισαγωγή στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα δεχθεί κατ 'ανώτατο όριο 25 φοιτητές πλήρους φοίτησης και 5 φοιτητές μερικής φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τα έγγραφά τους κατά την περίοδο από 18 Μαΐου έως 18 Ιουνίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε η σχετική προκήρυξη ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://masterneuroscience.biol.uoa.gr