Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

28.06.2018

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΟΡΕΣΤΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΥΛΩΝΑΚΗ»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Το Τμήμα Βιολογίας,  με τη σύμφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θεσμοθέτησε βραβείο στη μνήμη του εκλιπόντος φοιτητή του Τμήματος Βιολογίας «Ορέστη- Κωνσταντίνου Μυλωνάκη»,  αποδέχοντας τη δωρεά και σεβόμενοι την επιθυμία της οικογένειας του πρόωρα χαμένου φοιτητή μας.

Το βραβείο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Tο ποσό του βραβείου ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1000€) ετησίως.

2. Απονέμεται στον πρωτοετή φοιτητή ή φοιτήτρια που εξετάζεται επιτυχώς σε οκτώ (8) ή περισσότερα μαθήματα, κατά τις εξεταστικές περιόδους  Ιανουαρίου  και Ιουνίου και συγκεντρώνει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας.

3. Το βραβείο αποδίδεται στην ετήσια εκδήλωση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών, παρουσία της οικογένειας του Ορέστη – Κωνσταντίνου Μυλωνάκη.

4. Έναρξη απόδοσης του βραβείου ήταν ο Οκτώβριος του 2013 και αφορούσε φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

5. Οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης γίνονται με μέριμνα της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ.

Το  βραβείο θα απονεμηθεί τον Σεπτέμβριο 2018, εξ ημισείας, στους φοιτητές με αριθμό μητρώου: 1113201600095 και 1113201600103, για την ισόβαθμη επίδοσή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τη διεξαγωγή της τελετής απονομής από τη Γραμματεία του Τμήματος.