Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

06.07.2018

ΔΔΠΜΣ Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία & Βιοτεχνολογία - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Από Αναπλ. Προέδρο Τμήματος, Αν. Καθηγήτρια Ουρ. Τσιτσιλώνη

 

Επισυνάπτονται Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία" καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης. Επίσης, το ΦΕΚ επανίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος, στο οποίο φαίνονται αρκετά αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών και η ύλη των μαθημάτων.