Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

16.01.2019

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 - ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΣ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές του Παλαιού και του Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος να δηλώσουν τα εργαστήρια στα οποία θα ασκηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο 2018-2019, επιλέγοντας το σωστό επισυναπτόμενο ειδικό έντυπο:

- ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

- ΠΑΛΑΙΟ ΠΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ - Ver. 2.0 (16.01.19)

- ΠΑΛΑΙΟ ΠΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ - Ver. 2.0 (16.01.19)

- ΠΑΛΑΙΟ ΠΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ - Ver. 2.0 (16.01.19)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα επικαιροποιημένα (Ver. 2.0 - 16.01.19) έντυπα του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών έχει αφαιρεθεί το μάθημα 13Α608 Βιοστατιστική και έχει προστεθεί το μάθημα 13Α610 Παιδαγωγικά.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να χρησιμοποιούν το ορθό έντυπο και όσοι είχαν προσθέσει τη Βιοστατιστική ή θέλουν να προσθέσουν τα Παιδαγωγικά, να στείλουν εκ νέου την αίτησή τους, δηλώνοντας στο email τους ότι προκειται για ορθή επανάληψη.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη αποστείλει την αίτησή τους και δεν θέλουν να κάνουν κάποια διόρθωση σχετικά με αυτά τα δύο μαθήματα, δεν χρειάζεται να ξαναστείλουν νέα δήλωση.

Οι δηλώσεις για τα εργαστήρια των μαθημάτων αυτών γίνονται συμπληρώνοντας αρχικά το ΣΩΣΤΟ αρχείο .doc. Το συμπληρωμένο αρχείο .doc αποστέλλεται στη Δρ. Ζωή Λίτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: zlitou[at]biol.uoa[dot]gr  Για να βεβαιωθείτε ότι η δήλωσή σας έχει αναγνωσθεί θα πρέπει να εισάγετε την επιλογή λήψης αποδεικτικού ανάγνωσης κατά την αποστολή του μηνύματός σας. Δεν θα αποστέλλεται προσωπική επιβεβαίωση από τη Δρ. Ζ. Λίτου.

Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 23/01/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης, προκειμένου να επιτευχθεί έγκαιρος προγραμματισμός στις ομάδες των εργαστηρίων.