Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

08.09.2018

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές του Παλαιού και του Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος να δηλώσουν τα εργαστήρια στα οποία θα ασκηθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019, στα επισυναπτόμενα ειδικά έντυπα:

- ΝΕΟ ΠΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Για φοιτητές που δεν είχαν παρακολουθήσει το Παλαιό ΠΣ και εντάσσονται στο νέο κατόπιν αίτησης στη Γραμματεία)

- ΝΕΟ ΠΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

- ΠΑΛΑΙΟ ΠΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

- ΠΑΛΑΙΟ ΠΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ ΠΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Οι δηλώσεις για τα εργαστήρια των μαθημάτων αυτών γίνονται συμπληρώνοντας αρχικά το ΣΩΣΤΟ αρχείο .doc. Το συμπληρωμένο αρχείο .doc αποστέλλεται στην Δρ. Ζωή Λίτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση zlitou[at]biol.uoa[dot]gr. Η δήλωση ολοκληρώνεται  όταν θα λαμβάνεται επιβεβαίωση από την κ. Λίτου.

Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 12/09/2018.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν διαφορετικά μαθήματα ανάλογα με το αν παρακολουθούν το Παλαιό ή το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Αναθεωρημένο (ΝΕΟ) Πρόγραμμα Σπουδών

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

   

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανόργανη Χημεία

Οργανική Χημεία

Οργανική Χημεία

Ζωολογία

Ζωολογία Ι

Γενική & Αναλυτική Χημεία

Ζωολογία ΙΙ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αναλυτική Χημεία

Βιολογία Κυττάρου

Κυτταρική Βιολογία

Μοριακή Βιολογία

Φυσιολογία Φυτών

Φυσιολογία Φυτών

Γενετική

Γενετική

Μοριακή Βιολογία

 

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Γενική Μικροβιολογία

 

Οικολογία Πληθυσμών

 

Ανοσολογία

 

Βιολογία Φυτικού Κυττάρου

 

Γενετική Ανθρώπου

 

Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί

 

Χερσαία Φυτά και Μύκητες

 

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Αναπτυξ. Βιολογία & Ιστολογία

 

Ιχθυολογία

 

Οικοσυστ. Επιφανειακών Υδάτων

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν θα δοθεί παράταση