Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

24.06.2021

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2021-2022: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Β΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος, Αν. Καθηγητή, κ. Κοσμά Χαραλαμπίδη, αναρτάται η ακόλουθη ανακοίνωση:

Αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (B’ Κατανομή).

Ενημερώνουμε Προπτυχιακές Φοιτήτριες και Προπτυχιακούς Φοιτητές (6ου εξαμήνου και άνω) ότι η Α’ κατανομή των ΔΕ έχει ολοκληρωθεί και το αντίστοιχο αρχείο pdf (Ανατεθειμένες ΔΕ) έχει αναρτηθεί στο φάκελο «Έγγραφα». Από το σύνολο των 117 ΔΕ έχουν ανατεθεί σε Φοιτήτριες και Φοιτητές οι 87. Το σύνολο των αδιάθετων ΔΕ (30) έχει αναρτηθεί στο φάκελο «Έγγραφα» (Αδιάθετες ΔΕ).

Παρακαλούνται οι  Φοιτήτριες και Φοιτητές να προχωρήσουν στην κατάθεση των αιτήσεων τους με βάση τον κατάλογο των «Αδιάθετων ΔΕ».

Κάθε φοιτήτρια και φοιτητής μπορεί να υποβάλλει μία αίτηση με όλα τα θέματα που την/τον ενδιαφέρουν, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι τρία (3) και ο μέγιστος αριθμός έξι (6) θέματα και μπορεί αυτά να προέρχονται από περισσότερους από έναν Τομείς.

Η έντυπη αίτηση, η οποία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά ΕΔΩ, θα συμπληρωθεί και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ (https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/genikistudents/perigrafi/), από όπου και θα λάβετε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης σας. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Παράκληση: Η αίτηση των ενδιαφερομένων να συμπληρώνεται εφόσον έχουν ενημερωθεί για:

α) τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (5-4-2017)

β) τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕ 2021–2022

γ) τα έντυπα1 που αφορούν σε θέματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Επίσης καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος να εγγραφούν στο μάθημα «Διπλωματική Εργασία» που υπάρχει στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) του Τμήματος Βιολογίας, ώστε να παρακολουθούν όλες τις ανακοινώσεις για τις Διπλωματικές Εργασίες.