Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

20.01.2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ έχουν αναρτηθεί οδηγίες για την οργάνωση των εξ αποστάσεως εξετάσεων:

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/tropos_kai_mesa_diexagogis_ton_exetaseon/

2.4 Οδηγίες για τους Φοιτητές

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση θα πρέπει να διαθέτετε τα εξής:

  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet, με τα οποία να μπορεί να συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης που έχει επιλέξει ο διδάσκων
  • Πρόσφατο λειτουργικό σύστημα Windows ή MacOs ή iOS ή Android
  • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • Φυλλομετρητή ή την ειδική εφαρμογή (όπου απαιτείται) για την πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης
  • Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, για την επικοινωνία με τον διδάσκοντα.
  • Ιδρυματικό Λογαριασμό (λογαριασμό στο my-studies οι προπτυχιακοί φοιτητές).

Η σύνδεση σας στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης θα γίνει υποχρεωτικά με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού σας (username@uoa.gr στο Cisco Webex και στο  GoogleMeet, και username@ο365.uoa.gr στο MS Teams). Η ταυτοποίηση σας γίνεται με οπτική επαφή και επίδειξη της φοιτητικής ή/και της αστυνομικής ταυτότητάς σας.

Kαθ’ όλη τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης, η εφαρμογή τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή, όπως και η κάμερα και το μικρόφωνο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος εξεταζόμενος αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο ή χαθεί η οπτική επαφή μαζί του, τότε ανάλογα με την κρίση του εξεταστή, μπορεί να διακοπεί η εξέτασή του και οφείλει σε προκαθορισμένο χρόνο και χώρο να προσέλθει και να εξεταστεί με φυσική παρουσία.

Το ΕΚΠΑ σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ.

Για κάθε εξέταση και σε όλη την διάρκεια που θα είναι ανοιχτές οι κάμερες και τα μικρόφωνα σας για τις ανάγκες της εξέτασης, το ΕΚΠΑ δεν  θα καταγράψει και δεν θα συλλέξει για κανένα λόγο προσωπικά σας δεδομένα  εικόνας και ήχου.

Απαγορεύεται η καταγραφή από οποιονδήποτε μέρους ή όλης της εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα.