Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

20.11.2020

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 27-11-2020 - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Ενημερώνουμε τους πτυχιούχους που θα συμμετέχετε στη διαδικτυακή τελετή ορκωμοσίας, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, με την προϋπόθεση ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία της ανακήρυξης και της αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης για την εξ αποστάσεως ορκωμοσία, ότι τις ημέρες 23-25 Νοεμβρίου:

- θα παραλάβετε τις καθομολογήσεις (όρκο) ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία απεστάλη η υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σας

- θα παραλάβετε τον σχετικό σύνδεσμο (link) για να συνδεθείτε την ώρα της ορκωμοσίας. Οδηγίες για τη σύνδεση αποστέλλονται από τον κ. Κωνσταντίνο Βουδούρη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., διαχειριστή της υπηρεσίας για το Τμήμα Βιολογίας (cvoudouris@biol.uoa.gr). Κατά την είσοδό σας στην τηλεδιάσκεψη, την ημέρα και ώρα της ορκωμοσίας, θα γίνει πιστοποίηση με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και θα πρέπει να αναγράψετε το πλήρες όνομά σας.

Ο φοιτητής με Α.Μ. 1113201600095  θα παραλάβει ηλεκτρονικά και το κείμενο του όρκου που θα προσφωνήσει ως αριστεύσας.

Υπενθυμίζουμε ότι για την απόκτηση του πτυχίου, η συμμετοχή στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία είναι υποχρεωτική. Αντίγραφο του πτυχίου, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά μετά τη διεξαγωγή της ορκωμοσίας, στην πιστοποιημένη ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Ακολουθούν οι ογδόντα επτά (87) Αριθμοί Μητρώου των φοιτητών που θα συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία της 27ης Νοεμβρίου 2020, ώρα 13.00:

Α/Α

Α.Μ. 1113

 1.  

199696159

 1.  

200400168

 1.  

200500047

 1.  

200500106

 1.  

201000009

 1.  

201000015

 1.  

201000141

 1.  

201100056

 1.  

201200060

 1.  

201200066

 1.  

201200125

 1.  

201200141

 1.  

201300036

 1.  

201300044

 1.  

201300049

 1.  

201300096

 1.  

201300100

 1.  

201300130

 1.  

201300142

 1.  

201300177

 1.  

201300182

 1.  

201400015

 1.  

201400023

 1.  

201400024

 1.  

201400027

 1.  

201400039

 1.  

201400068

 1.  

201400082

 1.  

201400085

 1.  

201400095

 1.  

201400118

 1.  

201400141

 1.  

201400155

 1.  

201400179

 1.  

201400184

 1.  

201400189

 1.  

201400190

 1.  

201500001

 1.  

201500006

 1.  

201500011

 1.  

201500015

 1.  

201500035

 1.  

201500041

 1.  

201500046

 1.  

201500047

 1.  

201500048

 1.  

201500050

 1.  

201500054

 1.  

201500057

 1.  

201500062

 1.  

201500064

 1.  

201500065

 1.  

201500067

 1.  

201500070

 1.  

201500071

 1.  

201500076

 1.  

201500077

 1.  

201500079

 1.  

201500081

 1.  

201500082

 1.  

201500090

 1.  

201500095

 1.  

201500097

 1.  

201500102

 1.  

201500104

 1.  

201500110

 1.  

201500111

 1.  

201500112

 1.  

201500124

 1.  

201500130

 1.  

201500145

 1.  

201500151

 1.  

201600003

 1.  

201600005

 1.  

201600018

 1.  

201600019

 1.  

201600023

 1.  

201600029

 1.  

201600030

 1.  

201600046

 1.  

201600061

 1.  

201600064

 1.  

201600066

 1.  

201600074

 1.  

201600095

 1.  

201600103

 1.  

201600123