Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

25.02.2022

eclass BIOL 169 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

η-Τάξη ΕΚΠΑ (https://eclass.uoa.gr/)

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές να επισκεφθούν την ηλεκτρονική τάξη του ΕΚΠΑ (https://eclass.uoa.gr/) και να εγγραφούν σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και στο  μάθημα BIOL 169 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, προκειμένου να ενημερώνονται αυτόματα για ανακοινώσεις – μαθήματα – εργαστήρια. Χωρίς την εγγραφή σε αυτό τον κωδικό οι φοιτήτριες και φοιτητές δεν λαμβάνουν ενημέρωση για τις ανακοινώσεις - διαδικασίες του Τμήματος.

Παρακαλούνται επίσης, οι διδάσκουσες και διδάσκοντες να αναρτήσουν την ανωτέρω ειδοποίηση στον κωδικό του μαθήματος στο eclass.