Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.05.2021

Έγκριση προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 15997/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Βιολογίας

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Μονάδας Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ αναρτάται Απόσπασμα Πρακτικούπου αφορά το θέμα.

Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον δεν υπήρξαν ενστάσεις.