Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

09.10.2019

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Στα επισυναπτόμενα αρχεία περιέχεται:

1. Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη εκπροσώπων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

2. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

3. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος

4. Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη εκπροσώπων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος 

5. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

6. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος