Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

16.05.2017

ELD CONFERENCE

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε. Αθανασιάδη

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE14 GIE/GR/000026 - LIFE Natura Themis, διοργανώνει στο Ηράκλειο Κρήτης μεταξύ 8 & 10 Σεπτεμβρίου 2017, εθνικό συνέδριο με θέμα:

«Περιβαλλοντική Ευθύνη, Πρόληψη και Αποκατάσταση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα»

Το συνέδριο απευθύνεται σε Εισαγγελείς, Δικαστές, δικηγόρους, νομικούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στελέχη-υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών που ευθέως εμπλέκονται σε θέματα περιβαλλοντικού εγκλήματος, περιβαλλοντικής ζημίας, αποκατάστασης, επιστήμονες στον τομέα του Περιβάλλοντος κ.α.

Η θεματολογία του Συνεδρίου αφορά μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (2004/35/ΕΚ), τις κοινωνικές προεκτάσεις της περιβαλλοντικής παραβατικότητας, την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της άγριας ζωής, την αποτελεσματικότητα της δίωξης του περιβαλλοντικού εγκλήματος στην Ελλάδα, τη συνεισφορά των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στην προστασία του περιβάλλοντος από πολιτικής, διοικητικής πλευράς και δικαιϊκής άποψης κ.ά.

Σχετικά αρχεία: Poster - 1η Ανακοίνωση - Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών