Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

02.03.2022

Έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών 2021-2022

Από Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης, Επικ. Καθηγητή Ι.-Δ. Αδαμάκη

 

Αγαπητές φοιτήτριες/ αγαπητοί φοιτητές,

στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ 5032778 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και στο φάκελο «έγγραφα» στο eclass έχει αναρτηθεί η πρόσκληση εκπόνησης πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Παρακαλώ συμβουλευτείτε το κείμενο της πρόσκλησης και τον επικαιροποιημένο εσωτερικό κανονισμό (22-02-2022) για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής. Επιπλέον στο φάκελο «έγγραφα» στο eclass υπάρχουν τα έγγραφα τα όποια θα συνοδεύουν την αίτηση σας.

Να επισημάνω τα εξής:

1) Οι θέσεις του Τμήματος για την παρούσα ακαδημαϊκή χρόνια είναι 49.

2) Tα οποιαδήποτε σχόλια στα έντυπα αίτησης και αξιολόγησης έχουν βοηθητικό χαρακτήρα και παρακαλώ για τη διαγραφή τους πριν από την κατάθεση των έγγραφων.

3) Η κατάθεση των έγγραφων θα πραγματοποιηθεί μέσω του κεντρικού πρωτόκολλου του ΕΚΠΑ (https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/).

4) Ο κατάλογος των φορέων για πρακτική άσκηση που ήδη υπάρχει στο eclass είναι καθαρά ενδεικτικός. Παρακαλώ συμβουλευτείτε μελή ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος ώστε να σας υποδείξουν περισσότερους φορείς.

5) Η έναρξη πρακτικής θα μπορεί να τοποθετηθεί στις αρχές Μαΐου και η ολοκλήρωσή της 31 Οκτώβριου 2022.

6) Συμβουλευτείτε και την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής (ΓΡΑΠΑΣ, https://grapas.uoa.gr/) για επιπλέον πληροφορίες.

Στη διάθεση σας για την οποιαδήποτε διευκρίνηση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών (2022)

Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών 2021-2022