Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

08.06.2018

Ενημέρωση για Διπλωματικές Εργασίες 2018-2019 - B' Κατανομή

Από Πρόεδρο Επιτροπής Διπλωματικών, Καθηγήτρια Σ. Ριζοπούλου

 

Ενημερώνουμε Προπτυχιακές Φοιτήτριες και Προπτυχιακούς Φοιτητές ότι αναρτήθηκε ο Κατάλογος με τα προτεινόμενα θέματα σε Β΄ Κατανομή, για εκπόνηση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, κατά το  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Υποβάλλεται μία αίτηση από φοιτήτριες και φοιτητές με τα θέματα που τις/τους ενδιαφέρουν, ο αριθμός των οποίων πρέπει να κυμαίνεται από τρία (3) μέχρι έξι (6) θέματα, και μπορεί αυτά να προέρχονται από περισσότερους από έναν Τομείς.

Η αίτηση, η οποία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά, θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και μετά θα εκτυπωθεί. Στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος, μέχρι 15 Ιουνίου 2018, ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρες 11:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.

Παράλληλα με την κατάθεση της έντυπης αίτησης θα συμπληρωθεί από κάθε φοιτήτρια και φοιτητή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ηλεκτρονικά η αίτηση στην πλατφόρμα: 

https://1drv.ms/xs/s!AnJe7jCeqJQhgRfUt7-0ZmCtWA5b?wdFormId=%7B57385F44%2D92A9%2D4147%2DAD78%2D322D015036D4%7D

Παράκληση: Η αίτηση (έντυπη και ηλεκτρονική) των ενδιαφερομένων να συμπληρώνεται εφόσον έχουν ενημερωθεί για:

- τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019: Β΄ Κατανομή

- τον Κατάλογο των εντύπων που αφορούν ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ Συνεργασίες μελών ΔΕΠ: Β΄ Κατανομή.


2η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για εκπόνηση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν τους παρακάτω αναγραφόμενους Αριθμούς Μητρώου (Α.Μ.) εφ’ όσον το επιθυμούν, να υποβάλουν νέα αίτηση για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από 8/6/2018 μέχρι 15/6/2018:

1113200400216 1113201400179 1113201100075 1113201400188 1113201200141 1113201400199 1113201300001 1113201400205 1113201300003 1113201400210 1113201300056 1113201400213 1113201300082 1113201500005 1113201300130 1113201500006 1113201300180 1113201500010 1113201400008 1113201500012 1113201400018 1113201500025 1113201400023 1113201500035 1113201400024 1113201500036 1113201400026 1113201500048 1113201400048 1113201500049 1113201400049 1113201500050 1113201400067 1113201500051 1113201400068 1113201400055 1113201400070 1113201500057 1113201400079 1113201500082 1113201400082 1113201500101 1113201400094 1113201500102 1113201400107 1113201500107 1113201400114 1113201500117 1113201400120 1113201500120 1113201400141 1113201500121 1113201400152 1113201500128 1113201400153 1113201500145 1113201400173     1113201500148     1113201400174

Σε κάθε αίτηση θα αναφέρονται με ιεραρχία επιλογής 3-6 θέματα από τον κατάλογο των διαθέσιμων θεμάτων για τη 2η κατανομή Διπλωματικών Εργασιών.