Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

27.06.2018

Ενημέρωση για τη δημοσίευση του Ν.4547/2018 (Α' 102)

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται το συνημμένο ΦΕΚ Α' 102, που αφορά στο Ν.4547/2018 για ενημέρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και εφιστάται η προσοχή τους στα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 98: Σχετικά με ανταποδοτικές υποτροφίες (προσοχή κυρίως στην παρ.6 - φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου)

Άρθρο 101: Θέματα Α.Ε.Ι. (Μεταπτυχιακά - προσοχή κυρίως στις παρ. 1 και 5)

Άρθρο 108: Σχετικά με εισαγωγή χωρίς εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό (5%).

Άρθρο 111: Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.