Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

05.11.2019

ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Προς διευκόλυνση των φοιτητών παρελθόντων ετών που παρακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και για την ομαλότερη ένταξη των ενδιαφερομένων φοιτητών στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα πριν από την υποχρεωτική εφαρμογή του για όλους τους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και μετά, η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 30ης /10/2019 αποφάσισε τα εξής:

1. Φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών με έτος εισαγωγής έως και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε κανένα μάθημα, μπορούν να ενταχθούν στο Αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών, κατόπιν έντυπης αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος.

2. Φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών με έτος εισαγωγής έως και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 που έχουν κατοχυρώσει προβιβάσιμους βαθμούς μόνο σε μαθήματα των πέντε πρώτων εξαμήνων (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ εξάμηνο), μπορούν να ενταχθούν στο Αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών κατόπιν έντυπης αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος.

Για τις περιπτώσεις αναγνώρισης μαθημάτων του προηγούμενου προγράμματος σπουδών, οι αντιστοιχίες μαθημάτων έχουν ως εξής:

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υ/Ε

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Υ/Ε

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή στη Βιολογία

13Α101

Υ

 

 

 

Εισαγωγή στη Βοτανική

13Α103

Υ

50% ΒΟΤΑΝΙΚΗ

13Β005

Υ

Ανόργανη Χημεία

13Α104

Υ

50% ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

13Β004

Υ

Οργανική Χημεία  

13Α105

Υ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

13Β003

Υ

Γενικά Μαθηματικά 

13Α106

Υ

25% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

13Β007

Υ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

Ζωολογία Ι 

13Α102

Υ

50% ΖΩΟΛΟΓΙΑ

13Β002

Υ

Βιοχημεία Ι                              

13Α201

Υ

50% ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

13Β006

Υ

Φυσική

13Α204

Υ

ΦΥΣΙΚΗ

13Β026

Ε

Αναλυτική Χημεία  

13Α205

Υ

50% ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

13Β004

Υ

Ταξινομική Φυτών & Βιοσυστηματική

13Α206

Υ

50% ΒΟΤΑΝΙΚΗ

13Β005

Υ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

Ζωολογία ΙΙ

13Α203

Υ

50% ΖΩΟΛΟΓΙΑ

13Β002

Υ

Βιοχημεία ΙΙ

13Α301

Υ

50% ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

13Β006

Υ

Κυτταρική Βιολογία

13Α 302

Υ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

13Β008

Υ

Φυσιολογία Φυτών

13Α304

Υ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

13Β010

Υ

Φυσική Ανθρωπολογία

13Α502

Ε

ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

13Β024

Ε

Ανατομία Φυτών

13Α507

Ε

ΟΙΚΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ

13Β018

Ε

Παλαιοντολογία

13Α510

Ε

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

13Β025

Ε

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

Γενετική                                     

13Α401

Υ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ

13Β011

Υ

Μοριακή Βιολογία           

13Α402

Υ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

13Β009

Υ

Γενική Οικολογία

13Α403

Υ

50% ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

13Β014

Υ

Φυσιολογία Ζώων 

13Α404

Υ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ

13Β013

Υ

Μεταβολισμός Φυτών

13Α601

Ε

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ

13Β029

Ε

Βιοστατιστική 

13Α608

Ε

75% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

13Β007

Υ

Παιδαγωγικά

13Α610

Ε

 

 

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

Γενική Μικροβιολογία

13Α303

Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

13Β012

Υ

Οικολογία Πληθυσμών

13Α501

Υ

50% ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

13Β014

Υ

Ανοσολογία

13Α503

Ε

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

13Β021

Ε

Ειδικά Θέματα Γενετικής

13Α504

Ε

ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

13Β027

Ε

Γενετική Ανθρώπου

13Α505

Ε

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

13Β017

Ε

Βιολογία Φυτικού Κυττάρου

13Α506

Ε

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

13Β029

Ε

Χερσαία Φυτά και Μύκητες

13Α512

Ε

ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

13Β035

ΣΤ  

ή ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ

13Β043

Ζ

Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί

13Α511

Ε

ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ

13Β044

Ε

3. Φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών με έτος εισαγωγής έως και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 που έχουν κατοχυρώσει προβιβάσιμους βαθμούς και σε μαθήματα πέραν του Ε΄ εξάμηνου, μπορούν να ενταχθούν στο Αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών κατόπιν έντυπης αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος με τους εξής δύο περιορισμούς:

1) Η απόκτηση του πτυχίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ολοκλήρωση της εξεταστικής του Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 ακόμα και αν έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις απόκτησής του.

2) Η πιθανή αντιστοίχιση μαθημάτων πέραν του Ε΄ εξαμήνου του παλαιού προγράμματος σπουδών με μαθήματα του Αναθεωρημένου Προγράμματος θα γίνεται στο εξάμηνο διδασκαλίας τους, με μελλοντική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος που θα καθορίσει τις αντιστοιχίσεις για τα μαθήματα αυτά.

Εκ μέρους της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών

Δ. Σίδερης, Αναπλ. Κααθηγητής