Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

09.04.2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

http://my-studies.uoa.gr

10 Απριλίου έως και 31 Μαΐου 2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους  φοιτητές του Τμήματος γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Γραμματειών, εφόσον αυτοί έχουν δημιουργήσει τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό, μέσω της ιστοσελίδας: http://webadm.uoa.gr > “Αίτηση Νέου Χρήστη” > “Προπτυχιακοί Φοιτητές”. (Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού βρίσκονται εδώ.

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων και όλα τα απαραίτητα βήματα, βρίσκονται εδώΜετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δήλωσης μαθημάτων για το εξάμηνο εφιστούμε την προσοχή σας στο 5ο βήμα, στην ολοκλήρωση υποβολής της δήλωσης.

Οι ημερομηνίες των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 είναι:

10 Απριλίου έως και 31 Μαΐου 2020

Διευκρινίσεις:

1.    1. Σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν οι φοιτητές με έτος εισαγωγής έως 2016-2017, η εφαρμογή  http://my-studies.uoa.grεπιτρέπει έναν μέγιστο αριθμό δηλώσεων μαθημάτων  13Α…….. ως εξής:

-       8ο  εξάμηνο                     31

-       μετά το 8ο εξάμηνο         55 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ – ΕΑΡΙΝΑ)

 -   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (13Α810) δηλώνεται στη Γραμματεία εφόσον έχει εγκριθεί η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα (επισυν. αίτηση για ηλεκτρονική αποστολή στο secr@biol.uoa.gr)

2. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν οι εισαχθέντες από το 2017-2018 και μετά, καθώς και όσοι έχουν ενταχθεί σε αυτό με αίτηση,  δηλώνουν ως μέγιστο αριθμό μαθημάτων  13Β…….. ως εξής:

2ο  εξάμηνο έως 3 υποχρεωτικά μαθήματα: 13Β005, 13Β006 και  13Β007

4ο  εξάμηνο έως 6 υποχρεωτικά μαθήματα με τυχόν οφειλές 2ου εξαμήνου

6ο  εξάμηνο έως 18 μαθήματα επιλογής με τυχόν οφειλές σε υποχρεωτικά 2ου και 4ου εξαμήνου

-       τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 4ου και 6ου εξαμήνου:

1. (14Υ2204) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2. (11626) Χημεία Τροφίμων ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (13Β054) δηλώνεται στη Γραμματεία εφόσον έχει εγκριθεί η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα (επισυν. αίτηση για ηλεκτρονική αποστολή στο secr[at]biol.uoa[dot]gr)

3. Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών, μετά την περάτωση του Β΄ εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ, με μέγιστο αριθμό κατά το σύνολο των σπουδών τους τα δύο (2) μαθήματα. Ο κατάλογος των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής καταρτίζεται και αναθεωρείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (24/01/2019).

4.  Οι δηλώσεις για τους φοιτητές 1ου έως 8ου εξαμήνου  αφορούν μόνο σε μαθήματα  ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου.

5.  Οι δηλώσεις για τους 'επί πτυχίω' φοιτητές (μεγαλύτερου του 8ου εξαμήνου) αφορούν σε όλα τα μαθήματα, χειμερινά και εαρινά, αλλάοι «επί πτυχίω» φοιτητές να μεριμνούν για την έγκαιρη ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων εκ νέου σε κάθε εξάμηνο διότι η δήλωση μιας περιόδου δεν ισχύει για την επόμενη του ίδιου ακαδημαϊκού έτους, όπως ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 13Α801. 

Μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο: ΟΚΤΩ (8) και επιπλέον ηλεκτρονικά συγγράμματα ΟΚΤΩ (8) 

6. Μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Βιολογίας:  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) (δεν γνωρίζουμε την χρονική ισχύ των διατάξεων για τα επιπλέον ηλεκτρονικά συγγράμματα)

7. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένα και μόνο σύγγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ, αλλά σύμφωνα με το άρθρο πεντηκοστό πρώτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), παρασχέθηκε η δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να επιλέγουν ένα επιπλέον ηλεκτρονικό διδακτικό σύγγραμμα (ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο), εφόσον το διδακτικό σύγγραμμα της επιλογής τους ανά διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών τους παρέχεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή.

Αν προστεθούν στο ΕΥΔΟΞΟΣ ηλεκτρονικά συγγράμματα για τα μαθήματα του Τμήματος Βιολογίας θα ενημερωθείτε άμεσα από τη Γραμματεία.

8.   Οι φοιτητές που έχουν ξεπεράσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

   Για το τρέχον εξάμηνο, εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19 δεν έχει οριστεί ημερομηνία έναρξης διανομής συγγραμμάτων και σύμφωνα με την εγκύκλιο: «…… το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με τους εκπροσώπους των εκδοτικών οίκων προκειμένου να εξευρεθεί μία λύση για την έγκαιρη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές. Μία από τις επιλογές που εξετάζεται είναι η κατ’ οίκον διανομή αυτών με τον συντονισμό της διαδικασίας από τον εκάστοτε αρμόδιο εκδοτικό οίκο στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων, πλην όμως η επιφόρτιση, η οποία έχει προκληθεί στις εταιρίες ταχυμεταφοράς (courier) λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19, καθιστά δυσχερώς εφαρμόσιμη την υιοθέτηση αυτής, ως προτεινόμενης λύσης. Ο ιδιαίτερα υψηλός αριθμός των προς διανομή διδακτικών συγγραμμάτων, ο οποίος ξεπερνάει το 1.000.000 σύμφωνα με τα στοιχεία των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με την ανάγκη παράδοσης αυτών σε κάθε πιθανή περιοχή εντός της ελληνικής επικράτειας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την εφαρμογή της εν λόγω επιλογής. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εύρεση της καλύτερης δυνατής επιλογής και θα υπάρξει άμεσα σχετική ενημέρωσή σας τόσο για τη διαδικασία διανομής, όσο και για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων των συγγραμμάτων από μέρους των φοιτητών»

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν δηλώσετε ηλεκτρονικά τα μαθήματα  που επιθυμείτε στο

http://my-studies.uoa.gr

-   δεν θα συμπεριληφθείτε στους καταλόγους βαθμολογίας με συνέπεια, ακόμη και αν εξεταστείτε επιτυχώς, να αποκλείετε τη δυνατότητα βαθμολόγησή σας

-        σε περίπτωση παραλαβής από το πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ  συγγραμμάτων για τα οποία δεν δηλώσατε τα αντίστοιχα μαθήματα στο http://my-studies.uoa.grθα σας ζητηθεί από την εφαρμογή ΕΥΔΟΞΟΣ να επιστρέψετε τα συγγράμματα (έντυπα) και θα απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός  σας στο ΕΥΔΟΞΟΣ 

Η παραλαβή των έντυπων ή η διάθεση των ηλεκτρονικών συγγραμμάτων πραγματοποιείται από την Εφαρμογή του Προγράμματος Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, «ΕΥΔΟΞΟΣ» www.eudoxus.gr

 Όσοι παραλαμβάνετε συγγράμματα, παρακαλείσθε να ελέγχετε την ταύτιση των δηλώσεών σας ώστε να δηλώνετε οπωσδήποτε στο  http://my-studies.uoa.gr

τα μαθήματα για τα οποία παραλάβατε συγγράμματα στο www.eudoxus.gr

-    Οι φοιτητές του αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών από το 2017-2018 (οι όσοι έχουν ενταχθεί σε αυτό) δηλώνουν ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 13Β…….

-        Οι φοιτητές του προηγούμενου  προγράμματος σπουδών δηλώνουν ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 13Α…….


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ)

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος (05/11/2014), η διαδικασία για τη βελτίωση βαθμολογίας σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχει ως εξής:

      Δηλώνετε το μάθημα για το οποίο επιθυμείτε βελτίωση βαθμολογίας με έντυπη αίτηση στη Γραμματεία (επισυν. αίτηση για ηλεκτρονική αποστολή στο secr@biol.uoa.gr) η οποία ισχύει για τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) και αν δεν προσέλθετε, ισχύει και για την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.  Με την αίτησή σας ενημερώνονται οι διδάσκοντες για την πρόθεσή σας να βελτιώσετε το βαθμό σας.

  Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας μπορείτε να δηλώσετε έως τέσσερις (4) αναβαθμολογήσεις. Η αναβαθμολόγηση προσμετράται αμέσως μετά την καταχώρηση του «νέου» βαθμού επανεξέτασης, ο οποίος κατοχυρώνεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μόνο στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερος από τον προηγούμενο προβιβάσιμο.

      Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που αιτηθήκατε αναβαθμολόγηση σε μάθημα, αλλά δεν προσήλθατε για την  επανεξέτασή σας τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο ή την επαναληπτική Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους, η  αναβαθμολόγηση αυτή θα προσμετρηθεί στο σύνολο των τεσσάρων (4) που δικαιούστε.

        Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που αιτηθήκατε αναβαθμολόγηση σε μάθημα, αλλά δεν προσήλθατε για την  επανεξέτασή σας τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο ή την επαναληπτική Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους, η  αναβαθμολόγηση αυτή θα προσμετρηθεί στο σύνολο των τεσσάρων (4) που δικαιούστε.