Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

12.09.2017

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε. Αθανασιάδη

 

Αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των ανασφάλιστων φοιτητών (όσων δεν είχαν περίθαλψη από άλλον φορέα και ασφαλίζονταν από το ΕΚΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 31 του ν.4452/2017 (Α'17) και κατ' εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α'21), δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), μόνον με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.

Οι Γραμματείες δεν εκδίδουν και δεν ανανεώνουν πλέον βιβλιάρια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους φοιτητές (α',β',γ' κύκλου σπουδών. Όσον αφορά στο φορέα έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα της Πανεπιστημιακής Λέσχης: 210 3688208 και 210 3688214.