Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

17.04.2024

IKY - Προκήρυξη Έξι (6) Υποτροφιών «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια :

Επίπεδο

Εξειδίκευση

Θέσεις

Έναρξη υποτροφίας

Διάρκεια υποτροφίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master)

Ενταξιακή Εκπαίδευση

δύο (2) 

Έναρξη ακαδ. έτους 2024-25

24 διαδοχικοί μήνες

Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master)

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης

δύο (2)

Έναρξη ακαδ. έτους 2024-25

24 διαδοχικοί μήνες

Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master)

Ειδική Αγωγή

δύο (2)

Έναρξη ακαδ. έτους 2024-25

24 διαδοχικοί μήνες   

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12-6-2024.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο  διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr.

Πληροφορίες παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi[at]iky[dot]gr

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΘΕΟΔΩΡΙΔEIO

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ