Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

25.09.2018

IMPRS-LS: International PhD Program Open Call 2018/2019

Από Αναπλ. Προέδρο Τμήματος, Αν. Καθηγήτρια Ουρ. Τσιτσιλώνη

 

The International Max Planck Research School for Molecular Life Sciences (IMPRS-LS) is a PhD program that brings together two renowned Munich based Max Planck Institutes (MPI of Biochemistry and MPI of Neurobiology) as well as two leading German universities, the LMU and TUM, to deliver first class doctoral training for the world's most promising young scientists.

Their students enjoy world class research facilities, dedicated training workshops and supervision from faculty members who are leaders in their respective fields. Combined with a focus on early independence in research, their PhD program ensures those aiming for a successful career in science have the very best starting platform.

More than 70 distinguished group leaders actively participate in the PhD program and offer challenging and cutting-edge PhD projects in the following areas:

*      Biophysics & Bio-imaging

*      Computational & Systems Biology

*      Gene Regulation & DNA Biology

*      Circuit Neuroscience & Neurodegeneration

*      Protein Structure & Protein Folding

*      Signalling & Immunology

Qualified candidates are invited to submit an application before November 15, 2018.

All students accepted to the program will receive a generous PhD fellowship including social benefits.

Further information and application details are available at: www.imprs-ls.de