Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

20.11.2020

Κατατακτήριες εξετάσεις 2020

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Α/Α 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΚΥΑ (Β΄4899/06.11.2020), μέχρι τις 30.11.2020 αναστέλλεται η διενέργεια κάθε είδους εξετάσεων εντός των εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία.

Ως εκ τούτου, βρισκόμαστε εν αναμονή σχετικών αποφάσεων της Πολιτείας και με βάση αυτές οι Σχολές και τα Τμήματα θα μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.