Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

07.09.2020

ΚΥΑ για λειτουργία ΑΕΙ κατά το χειμερινό εξάμηνο

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται η συνημμένη υπ'αριθμ. 115744/Ζ1/2020  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3707) "Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους" με τις κατωτέρω σχετικές επισημάνσεις του κ. Πρύτανη:

1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική από τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό σε όλους τους χώρους του Α.Ε.Ι..

2. Ο τρόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Α.Ε.Ι, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών ασκήσεων και των εργαστηρίων. Τα μαθήματα θεωρητικών διαλέξεων με έως 50 εγγεγραμμένους φοιτητές ανά τμήμα θα πραγματοποιούνται δια ζώσης, τα μαθήματα θεωρητικών διαλέξεων με άνω των 50 εγγεγραμμένων φοιτητών θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ τα εργαστήρια και οι κλινικές ασκήσεις θα διενεργούνται υποχρεωτικά δια ζώσης με τη συμμετοχή έως 30 εγγεγραμμένους φοιτητές ανά τμήμα.

3. Ο τρόπος λειτουργίας των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, φοιτητικών γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

4. Ο τρόπος λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων και των κυλικείων των Α.Ε.Ι., καθώς και οι τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υγειονομικών μέτρων που θεσπίζονται.

5. Η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. θα διενεργείται μέσω τηλεδιάσκεψης.

6. Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης δεν θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, αλλά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.

7. Η υποχρέωση θέσπισης Πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 και ορισμού υπευθύνων διαχείρισης κρουσμάτων ανά Σχολή/Τμήμα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.