Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

14.11.2023

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές που μετεγγράφονται στο ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη Γραμματεία, έως την Παρασκευή 24/11/2022, μέσω της πλατφόρμας  e-protocol: https://eprotocol.uoa.gr/cases/students/  > 09. Aίτηση Μετεγγραφής/Μετακίνησης:

1. εισάγοντας τους κωδικούς του TAXIS NET των ιδίων ή αν δεν διαθέτουν, ενός εκ των δύο γονέων, του οποίου το ΑΦΜ αναγράφεται στην αίτηση του Υπουργείου

2. Προς Γραμματεία Βιολογίας και στο μεγάλο πεδίο που διακρίνεται στην οθόνη: Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για μετεγγραφή καταχωρείται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ της φοιτήτριας/ του φοιτητή που μετεγγράφεται στο Τμήμα Βιολογίας

3. Στα επισυναπτόμενα έγγραφα επισυνάπτεται καταρχήν η εκτυπωμένη αίτηση – έγκριση μετεγγραφής από το Υπουργείο

4. Επισυνάπτονται επίσης, ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση – έγκριση μετεγγραφής από το Υπουργείο.

Η Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας διαβιβάζει τα δικαιολογητικά των φοιτητών στην αρμόδια Επιτροπή εξέτασης δικαιολογητικών του Τμήματος και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κατάθεση στο eprotocol, για την εγγραφή τους στο Τμήμα Βιολογίας. Η ενημέρωση γίνεται ηλεκτρονικά στο email που αναγράφεται στην αίτηση.

Επίσης, κατόπιν αιτήσεως της φοιτήτριας/του φοιτητή που μετεγγράφεται, η Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας δύναται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ.

Επισυνάπτονται η εγκύκλιος και οι οδηγίες για τις Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.