Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

22.05.2020

Οδηγίες για την Εξ αποστάσεως Εξέταση Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής & Συμβουλευτικής της Οικογένειας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκαπαίδευσης του ΕΚΠΑ αναρτάται το συνημμένο αρχείο.