Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

15.11.2023

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α΄ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (27/11/23) - ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Ενημερώνουμε τις/τους πτυχιούχους που θα συμμετέχουν στην τελετή ορκωμοσίας, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Τελετών - κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ, ότι θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο οπωσδήποτε μία ώρα νωρίτερα από την έναρξη της τελετής, ώρα 10.00!

Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του Ε.Κ.Π.Α. επισημαίνουμε:

1. Οι πτυχιούχοι, κατά την παραλαβή και παράδοση της τηβέννου, του επιτηβεννίου και του καπέλου παραδίδουν την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο στον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας, μέχρι το πέρας της ορκωμοσίας και της παράδοσης τηβέννου, επιτηβεννίου και καπέλου (η ένδυση του ορκιζόμενου με τήβεννο είναι προαιρετική).

2. Ο μέγιστος αριθμός των επισκεπτών ανά ορκιζόμενο είναι 4 άτομα.

Οι απόφοιτοι θα παραλάβουν την καθομολόγηση (όρκο) την Παρασκευή 24/11/2023 από τη Γραμματεία και ώρες 11.00-14.00, επιδεικνύοντας ταυτότητα ή διαβατήριο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση στη Γραμματεία, οι απόφοιτοι μπορούν να παραλάβουν την καθομολόγηση πριν την ορκωμοσία. Κατά την παραλαβή οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Οι φοιτητές με Α.Μ. 1113201900023 και 1113201900038 θα προσφωνήσουν τον όρκο ως αριστεύσαντες.

Ακολουθούν οι πενήντα πέντε (55) Αριθμοί Μητρώου των φοιτητριών/τών που θα συμμετέχουν στην ορκωμοσία της  27ης  Νοεμβρίου 2023:

 

α/α                                 Αριθμός Μητρώου

1.                                   1113200600038

2.                                   1113201400206

3.                                   1113201700006

4.                                   1113201700018

5.                                   1113201700019

6.                                   1113201700051

7.                                   1113201700054

8.                                   1113201700057

9.                                   1113201700061

10.                                 1113201700064

11.                                 1113201700067

12.                                 1113201700110

13.                                 1113201700116

14.                                 1113201800021

15.                                 1113201800022

16.                                 1113201800023

17.                                 1113201800024

18.                                 1113201800030

19.                                 1113201800044

20.                                 1113201800058

21.                                 1113201800072

22.                                 1113201800075

23.                                 1113201800087

24.                                 1113201800100

25.                                 1113201800101

26.                                 1113201800105

27.                                 1113201800107

28.                                 1113201800117

29.                                 1113201800126

30.                                 1113201800138

31.                                 1113201800140

32.                                 1113201800152

33.                                 1113201900001

34.                                 1113201900002

35.                                 1113201900003

36.                                 1113201900020

37.                                 1113201900023

38.                                 1113201900026

39.                                 1113201900029

40.                                 1113201900032

41.                                 1113201900033

42.                                 1113201900036

43.                                 1113201900038

44.                                 1113201900039

45.                                 1113201900041

46.                                 1113201900046

47.                                 1113201900047

48.                                 1113201900049

49.                                 1113201900054

50.                                 1113201900074

51.                                 1113201900083

52.                                 1113201900104

53.                                 1113201900117

54.                                 1113201900123

55.                                 1113201900200

Επισυνάπτονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των τελετών ορκωμοσίας και την  φωτογράφηση.