Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.11.2019

Π.Μ.Σ. "Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας" - Επιλεχθέντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 2019-2020

Από Αν. Καθηγητή Αρ. Παρμακέλη

 

Ο πίνακας με τα στοιχεία των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που επιλέχθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 βρίσκεται εδώ.