Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

31.07.2019

Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια των Πτυχιούχων του Τμήματος

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Κατόπιν ερωτημάτων πτυχιούχων του Τμήματος σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις για τη διδακτική επάρκεια, όσον αφορά τους φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2014-2015 (Γνωμοδότηση σελ. 5), αλλά και τους μεταγενέστερους (Απόφαση Συγκλήτου σελ. 2), τις παραθέτουμε: 

α) Υπ' αριθμόν 350/Ε2266/29-1-2018 Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΕΚΠΑ

β) Άρθρο 111 του Nόμου 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102/12-6-2018)

γ) Η από 13-12-2018 Απόφαση Συγκλήτου