Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

15.07.2022

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021-2022 - ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, αναρτάται το σχετικό με το θέμα Πρακτικό Επιλεγέντων Φοιτητών/τριών.