Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

18.06.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, Επ. Καθηγητή κ. Ιωάννη - Δημοσθένη Αδαμάκης, αναρτάται ο προσωρινός πινάκας κατάταξης των επιλεχθέντων φοιτητών για εκπόνηση πρακτικής άσκησης, όπως αυτός εγκρίθηκε απο τη Συνέλευση του Τμήματος (15η Συνεδρίαση, 17/6/2021). Η τελική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η 23/6/2021.